Zintegrowane systemy poboru oraz przygotowania próbki wody lub pary wodnej

 • Efektywna redukcja temperatury i ciśnienia dla wszystkich rodzajów próbek.
 • Wiarygodny system utrzymania zadanego przepływu dla wymagających analizatorów.
 • Dla analizatorów „on-line” oraz ręcznego poboru próbek.
 • Zwarta zabudowa zmniejsza wymaganą przestrzeń do zabudowy.
 • Dodatkowe opcje pozwalają elastycznie dostosować system do wymagań użytkownika.
 • System może być montowany na stojakach pozwalających zintegrować kilka strumieni próbek.
 • Łatwy w montażu.

SCHEMAT SYSTEMU PRZYGOTOWANIA PRÓBKI

 

Chłodnice

Wykonane z wysokogatunkowej  stali nierdzewnej, jak również dostępne na życzenie w wykonaniu z innych materiałów. Ponad dwadzieścia modeli dla wielu aplikacji.

VREL®  

Zawór redukcji wysokiego ciśnienia. Nie ulega zużyciu. Możliwość czyszczenia na obiekcie. Możliwość regulacji w czasie pracy.

TSV (Termiczny zawór odcinający)

Odcina gorącą próbkę w krócej niż 5 sekund. Chroni analizatory oraz obsługę. Wielokrotnego zadziałania.

BPR/RV (Zawór regulacji ciśnienia wstecznego)

Dokładnie reguluje zadane ciśnienie w celu utrzymania właściwego przepływu. Nastawa fabryczna eliminuje niepotrzebne regulacje. Zabudowany zawór bezpieczeństwa w celu ochrony analizatorów.

Kolumny jonitowe

Długie o małej średnicy w celu zapewnienia maksymalnej wydajności przy standardowym przepływie do pomiaru przewodności.

Przełącznik próbek

Analiza kilku strumieni próbek jednym analizatorem. Współpracuje z analizatorami o pracy ciągłej (on-line) jak i z analizatorami cyklicznymi.

Blok zaworowy (rozwiązanie zastrzeżone)

Brak wzajemnego zakłócania się strumieni. Ciągły przepływ próbki we wszystkich strumieniach.

SL-100 SL-200
ELEMENTY STANDARDOWE
 • TFL – chłodnica próbki
 • Zawory odcinające wodę chłodzącą (wlot/wylot)
 • Zawór odcinający próbki
 • Zawór redukcyjny / regulacji przepływu:
  • zawór iglicowy dla SL-100-L
  • VREL® dla SL-100-H

 

 

 

ELEMENTY STANDARDOWE
 • TFL – chłodnica próbki
 • Zawory odcinające wodę chłodzącą (wlot/wylot)
 • Zawór odcinający próbki
 • Zawór redukcyjny / regulacji przepływu:
  • zawór iglicowy dla SL-200-L
  • VREL® dla SL-200-H
 • Termometr
 • Wskaźnik przepływu
 • Przyłącze dla analizatora

OPCJE DODATKOWE

 • Wziernik (kontrola przepływu)
 • Chłodnica typu FLF
 • Druga chłodnica próbki
 • Wysokociśnieniowy zawór spustowy (wlot)
 • Zawór spustowy próbki
 • Zawór spustowy wody chłodzącej
 • Zawór termicznego odcięcia próbki (TSV) (opcjonalnie sygnalizacyjny styk bezpotencjałowy)
 • Termometr
 • Wskaźnik przepływu
 • Zlew
 • Stojak 

OPCJE DODATKOWE

 • Wziernik ( kontrola przepływu)
 • Chłodnica typu FLF
 • Druga chłodnica próbki
 • Wysokociśnieniowy zawór spustowy (wlot)
 • Zawór spustowy próbki
 • Zawór spustowy wody chłodzącej
 • Zlew
 • Niskociśnieniowy zawór spustowy (wlot)
 • Manometr
 • Stojak

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA:

SL-100-L niskie ciśnienie*, tylko ręczny pobór próbki

SL-100-H wysokie ciśnienie**, tylko ręczny pobór próbki

SL-200-L niskie ciśnienie, ręczny pobór próbki plus jeden lub więcej analizatorów on-line

SL-200-H  wysokie ciśnienie, ręczny pobór próbki plus jeden lub więcej analizatorów on-line

 

* niskie ciśnienie (zawiera zawór PCV-1) dla próbek o temperaturze < 232°C i/lub ciśnieniu < 34,47 barg

** wysokie ciśnienie (zawiera Sentry VREL®) dla próbek o temperaturze > 232°C i/lub ciśnieniu > 34,47barg

 

W sprzedaży są również poszczególne elementy systemu przygotowania próbki.