TECHNOANALITYKA to firma rodzinna założona w 2005 roku specjalizująca się w dostawie, instalacji, serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń do pomiaru parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów.

Specjalną wiedzę praktyczną zdobyliśmy od ponad 30 lat w takich firmach jak CNPAE, Technoprocur-Polska, Technoprocur A.G., a także wiele innych firm w całej Europie.

Jesteśmy rzetelnymi partnerami posiadającymi wiedzę i know-how niezbędne do zapewnienia konsultacji technicznych i realizacji całości projektów lub realizacji inwestycji.

Zapewniamy dostawę urządzeń do pomiarów fizykochemicznych od wiodących światowych dostawców, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Na bazie zdobytej wiedzy przez dwa pokolenia naszej rodziny, wieloletniego doświadczenia i znajomości problemów, z którymi spotykają się użytkownicy aparatury pomiarowej przedstawiamy naszą ofertę usług w zakresie:

  • Serwisu aparatury parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów
  • Kompleksowych realizacji stanowisk pomiarowych,
  • Modernizacji i rewitalizacji istniejących stanowisk pomiarowych,
  • Dostawa aparatury pomiarowej i części zamiennych,
  • Doradztwa technicznego