Panorama elektrowni przedstawiająca chłodnie kominowe - zdjęcie z katalogu ENOTEC z hasłem ENOTEC - rozwiązania dla efektywnego spalania, reklamujące certyfikat SIL2 dla analizatorów tlenu i części palnych w spalinach ENOTECSkan certyfikatu polecającego firmę Technoanalityka jako autoryzowanego przedstawiciela firmy ENOTEC w zakresie sprzedaży i serwisu produktów

OXITEC® 5000 i COMTEC® 6000 – Dla bezpiecznego i efektywnego spalania.

Analizatory tlenu i COe w spalinach.

Analizatory ENOTEC to urządzenia zaprojektowane do pracy w instalacjach, które wykorzystują proces spalania. Można je stosować w temperaturze gazów spalinowych do 1.400°C, przy wysokiej zawartości pyłów i w gazach spalinowych powodujących korozję i redukcję.

Korzyści ze stosowania analizatorów tlenu i COe w spalinach firmy ENOTEC:

 • Optymalizacja procesów przez dokładne i szybkie pomiary.
 • Redukcja emisji, w szczególności NOx, CO i CO2.
 • Ekonomiczny proces spalania.
 • Kontrola proporcji paliwo-powietrze.
 • Wzrost bezpieczeństwa urządzeń SIL2 (1oo1).
 • Redukcja zużycia urządzeń.
 • Prosta obsługa przez aplikację ENOTEC REMOTE App.

Paleta zastosowań - od elektrowni węglowych i gazowych przez urządzenia spalania śmieci, budowę statków, rafinerie i krematoria, aż po zakłady cementowe i stalownie oraz przemysł chemiczny. Wszędzie tam, gdzie spalanie musi być kontrolowane efektywnie, szybko i precyzyjnie.

Nasze zobowiązanie:

Dla każdej aplikacji znajdziemy w firmie ENOTEC rozwiązanie, czy to na zamówienie, czy z produkcji seryjnej. Nasi klienci czerpią korzyści z możliwości jakie oferuje nasz personel i aktywny na całym świecie, obeznany w temacie, zespół serwisu i działu sprzedaży.

Jesteśmy dostępni przez całą dobę i wszędzie na świecie.

 Grafika przedstawia schemat ideowy kotła parowego energetyki zawodowej. Na schemacie uwidoczniono punkty instalacji, w których zastosowanie analizatorów ENOTEC w istotny sposób wpływa na kontrolę procesu spalania oraz jego ekologiczne efekty.

Pojęcia specyficzne dla tego rodzaju instalacji:

ECO (Ekonomizer): wymiennik ciepła dla rekuperacji ciepła resztkowego na końcówce kotła. Tutaj woda zasilająca zostaje wstępnie podgrzana, zanim trafi do wymienników ciepła w kotle.
Podgrzewacz powietrza: Podgrzewacz wstępny dla powietrza spalania
SCR: Selective Catalytic Reduction, w skrócie oczyszczenie spalin z tlenków azotu (NOx). Mieszanka redukująca (Amoniak) zostaje rozpylona, aby zredukować NO i NOx do N2.
Tlen odniesienia: jest umowne, standardowe stężenie tlenu w gazach odlotowych, na które przelicza się stężenia zanieczyszczeń.

 

Ten przegląd zastosowań opisuje konieczność mierzenia tlenu resztkowego w gazie spalinowym za komorą spalania i mierzenia sumy palnych molekuł gazowych w różnych punktach instalacji.

Kontrola proporcji paliwo/powietrze jest najistotniejszym czynnikiem dla przeprowadzania procesu spalania w optymalnych warunkach tj. przy minimalnym zapotrzebowaniu na paliwo i minimalnych wartościach emisji. Ponadto, dokładne pomiary podwyższają bezpieczeństwo urządzeń i podnoszą ich efektywność.

Zastosowanie analizatorów i sond ENOTEC pozwala uzyskać wymierne korzyści:

 • Zintegrowany analizator insitu tlenu O2 i części palnych COe (e-ekwiwalent) na końcówce kotła (po Ekonomizerze) - regulacja procesu spalania i jego kontrola.  Celem jest osiągnięcie ok. 2 % objętościowych tlenu resztkowego. Wartość COe (Suma palnych składników gazu w gazie spalinowym) służy jako Backup do bezpiecznej regulacji i nadzoru spalania.
 • Analizator tlenu O2 po PWP (podgrzewaczu wstępnym powietrza) - Za pomocą parametru O2 przed i po PWP można nadzorować wycieki w PWP. Nadzorowanie O2 w powietrzu spalania zmieszanym z gazem recyrkulacyjnym w celu nadzorowania spalania Low-NOx.
 • Zintegrowany analizator insitu tlenu O2 i części palnych COe po Elektrofiltrze - Za pomocą wartości parametru O2 przed i po odseparowaniu pyłu można monitorować wycieku. Parametr COe służy do ochrony przed eksplozją.
 • Analizator tlenu O2 po SCR: Za pomocą wartości pomiarów O2 przed i po przejściu etapów oczyszczania, można ocenić jakość oczyszczania. Wartość O2 jest potrzebna do unormowania wartości pomiaru NOx.
 • Analizator tlenu O2 w kominie: Wartość O2 na kominie jest potrzebna jako wartość tlenu odniesienia (np. pomiar emisji w/g 13. BImSchV). ENOTEC oferuje również kompletne pomiary emisji pod klucz.

Analizatory tlenu i części palnych w spalinach

OXITEC® 5000 & COMTEC® 6000

 • Wysoka dokładność pomiaru
 • Szybki pomiar O2 inSitu względnie O2 / COe w czasie rzeczywistym
 • ENOTEC REMOTE App
 • Funkcja samokontroli
 • Przegląd procesu kalibracji
 • Gazoszczelna konstrukcja czujnika
 • Wysokiej jakości czujniki – Made in Germany
 • Odporność na abrazję, korozję i pył
 • Wytrzymałe analizatory tlenu dla precyzyjnej i szybkiej kontroli procesu
 • QAL1, ATEX und SIL2 (1oo1)

 

ENOTEC – Przegląd analizatorów tlenu w spalinach i innych systemów.

ENOTEC oferuje analizatory i systemy do analizy gazów od roku 1980. 100 % Made in Germany z wysoką dokładnością, jakością i trwałością - w całości opracowane i wyprodukowane przez ENOTEC w Niemczech. Nasza elastyczność pozwala szybko reagować na życzenia klientów. Dla swoich urządzeń ENOTEC oferuje certyfikaty TUV (QAL 1/MCERTS), SIL 2 1oo1, ATEX.

Produkty ENOTEC mają długi okres trwałości, ekstremalnie niskie wymagania odnośnie konserwacji i mogą być eksploatowane przez lata. Gazoszczelne czujniki zabezpieczają przed fałszywymi wynikami pomiarowymi, ponieważ mierzona jest tylko rzeczywista zawartość tlenu w spalinach. Prosta i intuicyjna obsługa minimalizuje błędy operatora.