OXITEC® 5000 i COMTEC® 6000 –
Dla bezpiecznego i efektywnego spalania

Produkty ENOTEC oferują w różnych urządzeniach spalania różnorodne możliwości zastosowania, ponieważ można je stosować w przy temperaturze gazów spalinowych do 1.400°C, przy wysokiej zawartości pyłów i przy gazach spalinowych, powodujących korozję i redukcję.

Przegląd korzyści:

 • optymalizacja procesów przez dokładne i szybkie pomiary
 • redukcja emisji, w szczególności NOx, CO i CO2
 • ekonomiczny proces spalania
 • Kontrola proporcji paliwo-powietrze
 • Wzrost bezpieczeństwa urządzeń SIL2 (1oo1)
 • Redukcja zużycia urządzeń
 • Prosta obsługa via ENOTEC REMOTE App

Paleta zastosowań - od elektrowni węglowych i gazowych przez urządzenia spalania śmieci, budowę statków, rafi nerie i krematoria aż po zakłady cementowe i stalownie oraz przemysł chemiczny, wszędzie tam, gdzie spalanie musi być kontrolowane efektywnie, szybko i precyzyjnie.

Nasze zobowiązanie:

Dla każdej aplikacji znajdziemy w fi rmie ENOTEC rozwiązanie, czy to na zamówienie, czy z produkcji seryjnej, nasi klienci czerpią korzyści z możliwości naszego personelu i aktywnego na całym świecie, obeznanego w temacie zespołu serwisu i działu sprzedaży:

Dostępni przez całą dobę i wszędzie na świecie.

 

Pojęcia specyficzne dla urządzenia:

ECO (Economizer): wymiennik ciepła dla rekuperacji ciepła resztkowego na końcówce kotła. Tutaj woda zasilająca zostaje wstępnie podgrzana, zanim trafi do wymienników ciepła w kotle.
Podgrzewacz powietrza: Podgrzewacz wstępny dla powietrza spalania
SCR: odazotowanie gazów spalinowych. Mieszanka redukująca (Amoniak) zostaje rozpylona, aby zredukować NO i NOx do N2.
Parametr odnośny- tlen: dla celów urzędowego nadzoru emisji np. N w/g BImSchV będzie potrzebny parametr odnośny O2, do którego zostaną  normalizowane wszystkie zmierzone emisje, np. przy spalaniu węgla są to 6 % objetościowych O2 w suchym gazie spalinowym.

 

Ten przegląd zastosowań opisuje konieczność mierzenia tlenu resztkowego w gazie spalinowym za komorą spalania i mierzenia sumy palnych molekuł gazowych w różnych punktach instalacji.

Kontrola proporcji paliwo-powietrze jest przy tym istotnym czynnikiem, aby móc przeprowadzać proces spalania w optymalnych warunkach, przy minimalnym zapotrzebowaniu na paliwo i minimalnych wartościach emisji. Ponadto dokładne pomiary podwyższają bezpieczeństwo urządzeń i podnoszą ich efektywność.

Przy zaangażowaniu ENOTEC jako partnera, można zapewnić sobie wszystkie ważne punkty pomiarowe w celu nadzorowania spalania oraz do kontroli oczyszczania gazów spalinowych:

 • O2 na końcówce kotła (po Economizer): regulacja spalania i nadzór spalania: Tlen resztkowy daje możliwość oceny jakości spalania. Cel: ok. 2 % objętościowych O2. Wartość COe (Suma palnych składników gazu w gazie spalinowym) służy jako Backup do bezpiecznej regulacji i nadzoru spalania.
 • O2 po PWP (podgrzewaczu wstępny powietrza): Za pomocą parametru O2 przed i po PWP można nadzorować wycieki w PWP. Nadzorowanie O2 w powietrzu spalania zmieszanym z gazem recyrkulacyjnym w celu nadzorowania spalania Low-NOx.
 • O2 i COe po E-Filter: Za pomocą wartości parametru O2 przed i po odseparowaniu pyłu (np. elektrofi ltr) można i w tym przypadku
  uzyskać nadzorowanie wycieku. Parametr COe służy do ochrony przed eksplozją.
 • O2 po SCR: Za pomocą wartości pomiarów O2 p rzed i p o przejściu etapów czyszczenia, można ocenić jakość czyszczenia. Wartość O2 jest potrzebna do unormowania wartości pomiaru NOx.
 • O2 przy kominie: Wartość O2 na kominie jest potrzebna jako wartość odnośna tlenu (np. pomiar emisji w/g 13. BImSchV). ENOTEC oferuje również kompletne pomiary emisji pod klucz.

Nasze produkty do elektrowni

OXITEC® 5000 & COMTEC® 6000

 • wysoka dokładność pomiaru
 • szybki pomiar O2 inSitu względnie O2 / COe w czasie rzeczywistym
 • ENOTEC REMOTE App
 • funkcja samokontroli
 • przegląd procesu kalibracji
 • gazoszczelna konstrukcja czujnika
 • Wysokiej jakości czujniki – Made in Germany
 • Odporność na abrazję, korozję i pył
 • Wytrzymałe analizatory tlenu dla precyzyjnej i szybkiej kontroli procesu
 • QAL1, ATEX und SIL2 (1oo1)

 

ENOTEC – Przegląd produktów

ENOTEC oferuje produkty i systemy do analizy gazów od roku 1980. 100 % Made in Germany z wysoką dokładnością, jakością i trwałością, całkowicie opracowane i wyprodukowane przez ENOTEC w Niemczech. Nasza elastyczność pozwala szybko reagować na życzenia klientów. Ponadto ENOTEC oferuje zdatne pod względem wymogów TUV (QAL 1/MCERTS) oraz SIL 2 z asortymentem 1oo1 i produkty

Certyfikowane ATEX, które mają długi okres trwałości, ekstremalnie niskie wymogi konserwacji i mogą być eksploatowane przez lata. Gazoszczelne czujniki dają niezawodne zabezpieczenie przed fałszywymi wynikami pomiarowymi, ponieważ mierzony jest tylko rzeczywiście zawarty w gazie spalinowym tlen. Prosta i intuicyjna obsługa minimalizuje błędy operatora.