Instrukcja stanowiskowa uruchomienia instalacji układu przygotowania próbki

Zawory 1a, 2a, 5a – OTWARTE, wymagany przepływ wody chłodzącej przez chłodnice – sprawdzić czy chłodzenie działa poprawnie!!!

 1. 4b – Reduktor ciśnienia zakręcony, pełni on rolę regulacji przepływu próbki po otworzeniu zaworu wejściowego próbki 3b. zawór 3bZAKRĘCONY,
 2. Aby nie dopuścić do „zatkania” - braku drożności przepływu próbki przez układ chłodzenia należy w pierwszym etapie uruchomienia otworzyć zawory przedmuchu próbki 1b i 2b, które pomogą przepłukać trasę próbki i uniknąć ewentualnych drobin gęstego medium jakim jest np: WODA KOTŁOWA!
  (płukanie trasy powinno trwać w przypadku Wody Kotłowej minimum 10 minut).
  Po skończonym przedmuchiwaniu trasy należy zamknąć całkowicie zawory 1b i 2b.
 3. Następnie - Otwieramy maksymalnie zawór wejściowy próbki przed chłodnicą – ZAWÓR 3b.
 4. Odkręcamy pokrętłem widocznym na zdjęciu REDUKTOR CIŚNIENIA Vrel – 4b
  (do momentu aż na rotametrze całkowitego przepływu 7b ujrzymy przepływ oraz temperaturę próbki po schłodzeniu i dalej odkręcając Reduktor ustawiamy przepływ próbki w połowie skali Rotametru).

W tym czasie jest widoczny pobór manualny oraz po otwarciu zaworu 10b pojawia się próbka w kontenerze pomiarów fizykochemicznych, analizatory zaczęły pokazywać parametry mierzone.

INSTALACJA WODY CHŁODZĄCEJ PRÓBOPOBIERAKÓW

1a

ZAWÓR ODCINAJĄCY WODĘ CHŁODZĄCĄ PRZED i Za CHŁODNICĄ

2a

ZAWÓR TRÓJDROGOWY ODCINAJĄCY WODĘ CHŁODZĄCĄ NA WEJŚCIU DO CHŁODNICY

3a

ZRZUT WODY CHŁODZĄCEJ Z CHŁODNICY

4a

CHŁODNICA PRÓBKI SC-1

5a

ZAWÓR REGULACUJNY PRZEPŁYW WODY CHŁODZĄCEJ NA WYJŚCIU Z CHŁODNICY

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA PRÓBKI

1b

ZAWÓR ODCINAJĄCY-SPUSTOWY/PRZEDMUCH PRÓBKI PRZED SCHŁODZENIEM

2b

ZAWÓR ODCINAJĄCY-SPUSTOWY/PRZEDMUCH PRÓBKI PRZED SCHŁODZENIEM

3b

ZAWÓR ODCINAJĄCY PRÓBKĘ PRZED CHŁODNICĄ

4b

REDUKTOR CIŚNIENIA VREL -PEŁNIĄCY FUNKCJĘ REGULACJI PRZEPŁYWU PRÓBKI PO SCHŁODZENIU

5b

TERMICZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY PRÓBKĘ TSV

6b

REGULATOR CIŚNIENIA WSTECZNEGO/ZAWÓR NADMIAROWY

7b

ROTAMETR PRZEPŁYWU CAŁKOWITEGO PRÓBKI  PO SCHŁODZENIU

8b

TERMOMETR – TEMPERATURA PRÓBKI PO SCHŁODZENIU

9b

RĘCZNY POBÓR PRÓBKI

10b

ZAWÓR ODCINAJĄCY PRÓBKĘ DO KONTENERA POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH BLOK NR 1


 INSTRUKCJA STANOWISKOWA ODSTAWIENIA INSTALACJI UKŁADU PRZYGOTOWANIA PRÓBKI

Zawory 1a, 2a, 5a – OTWARTE, wymagany przepływ wody chłodzącej przez chłodnice – sprawdzić czy chłodzenie działa poprawnie !!!

 1. Zakręcamy zawór 3b – do momentu całkowitego zamknięcia przepływu próbki
  (układ instalacji próbki po stronie schłodzonej zostawiamy w pozycji takiej jak była uruchomiona)

  W przypadku ponownego uruchomienia należy zastosować procedurę:

  Aby nie dopuścić do „zatkania” - braku drożności przepływu próbki przez układ chłodzenia należy w pierwszym etapie uruchomienia otworzyć zawory przedmuchu próbki 1b i 2b, które pomogą przepłukać trasę próbki i uniknąć ewentualnych drobin gęstego medium jakim jest np: WODA KOTŁOWA!
  (płukanie trasy powinno trwać w przypadku Wody Kotłowej minimum 10 minut).
  Po skończonym przedmuchiwaniu trasy należy zamknąć całkowicie zawory 1b i 2b.
 2. Następnie - Otwieramy maksymalnie zawór wejściowy próbki przed chłodnicą – ZAWÓR 3b.
  (obserwując jak wygląda przepływ próbki na ROTAMETRZE całkowitego przepływu 7b regulujemy przepływ pokrętłem REDUKTORA CIŚNIENIA Vrel 4b).

UWAGA !!!

ZAWORY 1b, 2b oraz 3b mają być tylko i wyłącznie w dwóch pozycjach:

 • maksymalnie otwarty lub maksymalnie zamknięty !!!!!
  (w innym wypadku dojdzie do uszkodzenia szczelności dławicy zaworu)
 • do regulacji przepływu próbki służy TYLKO REDUKTOR CIŚNIENIA VREL 4b