Pomiar przewodności

Jedno- i dwukanałowe przetworniki pomiarowe pH i przewodności POLYMETRON 9500

Przetworniki pomiarowe przewodności POLYMETRON 9120 oraz POLYMETRON 9125 wchodzą w skład szerokiej gamy analizatorów on-line składu chemicznego wody związanych z rynkiem energetycznym. Zakres tych analizatorów obejmuje urządzenia do pomiaru pH, przewodności, krzemionki, jonów sodu, fosforanów oraz odtleniacze. Dostarczamy również dla przemysłu energetycznego przyrządy ORBISPHERE do analizy gazów, a także urządzenia ANATEL do monitoringu TOC.

 

2-elektrodowe sondy przewodności Modele 8310, 8311, 8312

Właściwości

  • Odporność mechaniczna: Pmax=10 bar przy Tmax=125°C
  • Materiały konstrukcyjne odporne chemicznie
  • Klasa ochrony złącza: IP65
  • Szeroki zakres pomiarowy (zgodnie z modelem przetwornika)
  • Testy dokładności zgodnie z ISO 7888 oraz ASTM D 1125
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Wbudowany czujnik temperatury Pt100